DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH HOLOKAUSTU

Kilkadziesiąt lat temu, znaczną część mieszkańców naszej gminy stanowili Żydzi. Ramię w ramię obok Głogowian budowali społeczność miasta. Dziś, ze względu na trudną historię nie zostało po nich wiele śladów. Ważnym jest, aby zachować o nich pamięć. W tym celu,  wzorem lat ubiegłych, 25 stycznia w Głogowie odbędą się XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. 


Organizatorami tegorocznych obchodów jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna wraz ze Szkołą Podstawową im. kard. S. Wyszyńskiego oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim. W organizację włączyli także Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Zakład Historii i Kultury Żydów IH Uniwersytetu Rzeszowskiego. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Burmistrz Głogowa Małopolskiego.

W planie przewidziano między innymi odwiedzenie miejsc w naszej gminie, które wiążą swoją historię z miejscową ludnością żydowską. Ważnym elementem obchodów będzie Marsz Pamięci pod pomnik ofiar Holokaustu i na mogiły żydowskie w Borze. Uczestnicy będą mieli okazję obejrzeć także film „Ścieżka historyczno-przyrodnicza w rezerwacie Bór” i wysłuchać prelekcji dotyczących głogowskich Żydów i ich kultury.

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach i do zapoznania się z programem znajdującym się poniżej.

Program

 

  9:00 –   9:30  Śladami głogowskich Żydów – po miejscach związanych z dziejami

                        społeczeństwa żydowskiego w Głogowie Małopolskim oprowadzają uczniowie

                        Szkoły Podstawowej (start spod ratusza, ul. Rynek 1)

 

  9:30 – 11:00  Marsz Pamięci pod pomnik ofiar Holokaustu i na mogiły Żydów

                        zamordowanych w Borze

 

11:00 – 11.30  Zapoznanie się z wystawą „Polacy odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród

                        Narodów Świata” oraz projektów plakatów obchodów Międzynarodowego

                        Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu eksponowanych w Szkole Podstawowej

                        w Głogowie Małopolskim (ul. kard. S. Wyszyńskiego 1)

 

11:30 – 11:40  Wystąpienie Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja

 

11:40 – 12:00  Emisja filmu „Ścieżka historyczno-przyrodnicza w rezerwacie Bór”

 

12:00 – 12:45  Dr Robert Borkowski „Mieszkańcy Głogowa Małopolskiego ratujący Żydów

                        w czasie II wojny światowej”. W prelekcji udział weźmie pani Barbara

                        Grzybowska, wnuczka Marii Ożóg, głogowianki zamordowanej przez

                        Niemców za pomoc udzielaną dla Żydów

 

12:45 – 13:30  Andrzej Potocki „Kultura i zwyczaje Żydów”

 

13.30 – 13.45  Dyskusja, podsumowanie i zakończenie

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content