GMINA DBA O BEZDOMNE ZWIERZĘTA

W tym roku, tak ja i w latach wcześniejszych, na terenie naszej gminy realizowany jest program  pod nazwą „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Głogów Małopolski”. W budżecie na realizację tego programu zarezerwowano kwotę 52 tys. zł. W 2021 roku w ramach tego zadania udzielono pomoc 42 zwierzętom. 

W ramach programu realizowane są miedzy innymi następujące zadania: kampanie informacyjne mające na celu edukowanie mieszkańców na temat obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych i promowaniu prawidłowych postaw i zachowań człowieka względem zwierząt.

Gmina Głogów Małopolski podpisała umowę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt „Kundelek” z Rzeszowa. Tam trafiają bezdomne psy i koty, które w ramach zgłaszanych interwencji są odławiane przez Rzeszowskie Stowarzyszanie Ochrony Zwierząt. Po odłowieniu koty i psy są odrobaczane a następnie kastrowane i sterylizowane. To zadanie dla gminy realizuje gabinet weterynaryjny pani Katarzyny Olszowy „Na Niwie” Głogów Młp. Zabieg sterylizacji kosztuje 120 zł a kastracji 80 zł od jednego zwierzęcia.– Gmina ponosi wysokie koszty w przypadku odławiania bezdomnych zwierząt w wysokości 300 złotych. Miesięczny pobyt zwierzęcia w schronisku wynosi 350 złotych nawet, gdy właściciel znajdzie się szybko i zwierzak spędzi poza domem choćby jeden dzień – informuje Grzegorz Drozdowski Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim.Mieszkańcy mają możliwość adopcji bezpańskich zwierząt przebywających w schronisku. Każda osoba, która chce przyjąć nowego zwierzaka musi podpisać umowę adopcyjną. Po spełnieniu formalności nowy właściciel gwarantuje zapewnienie zwierzęciu godnych warunków bytu, okresowych szczepień i obroży identyfikacyjnej.
Na terenie gminy jest prowadzona również całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Obsługa zajmuje się lekarz weterynarii współpracujący z gminą.
W ramach programu realizowane jest także bezpłatne czipowanie psów dla mieszkańców naszej gminy. Odpowiedni wniosek można pobrać ze strony http://bip.ires.pl/gfx/glogow-mlp/files/mmadej/CZIPOWANIE_wniosek.pdf. Elektroniczne oznaczenie psa pozwoli na szybkie odszukanie właściciela w przypadku zaginięcia zwierzęcia. Za znakowanie zwierząt odpowiada pani Beata Sochacka z gabinetu weterynaryjnego „Jamniczek” w Głogowie Małopolskim.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content