GMINA GŁOGÓW CZWARTA W RANKINGU

Znane są już wyniki tegorocznych liderów rozwoju społeczno-ekonomicznego wśród samorządów z terenu województwa podkarpackiego. Niewątpliwym sukcesem jest zajęcie przez naszą gminę 4 miejsca. Tuż za nami, uplasowała się sąsiednia gmina – Trzebownisko.


Zwycięzcą rankingu 2020 okazała się gmina Solina. Na drugiej pozycji uplasowała się gmina miejska Mielec, a trzecie miejsce przypadło gminie Padew Narodowa. Gmina Głogów Małopolski znalazła się tuż za podium, na miejscu czwartym.

Warto dodać, że Partnerem Rankingu jest Urząd Statystyczny w Rzeszowie, który zebrał i przeanalizował 16 wskaźników rankingowych. Wzięto pod uwagę m. in. dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca, wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca, wskaźnik zadłużenia, liczbę podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2019r., przyrost naturalny na 1000 ludności w 2019r., wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2019 r. Na podstawie oceny tych kryteriów, wyłoniono zwycięzców.  Honorowy Patronat nad rankingiem objęli: Wojewoda Podkarpacki i Marszałek Województwa Podkarpackiego. 

Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa podkarpackiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli Rzeszowa, Przemyśla, Tarnobrzega i Krosna. Wyniki tegorocznego rankingu oparte zostały o dane statystyki publicznej za rok 2019.

Celem rankingu jest wprowadzenie do publicznej debaty zasady oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. Dzięki bezstronnej analizie, ranking na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń samorządowych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do dyskusji zarówno nad bieżącymi jak i strategicznymi kierunkami rozwoju całego regionu.

Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy dalszego rozwoju na rzecz lokalnej społeczności.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content