NIE BĄDŹ ZIELONY W TEMACIE AUTYZMU!

Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. W 2007 r. został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i przypada on na dzień 2 kwietnia. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, zwracają uwagę na nietolerancję, dyskryminację i izolację jakiej doświadczają dzieci objęte autyzmem. Symbolem solidarności z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest kolor niebieski, stąd pomysł globalnej akcji „Zaświeć się na niebiesko”.


Czym jest autyzm? Jest to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka. Objawia się on różnicami w sposobie komunikacji, wyrażaniu emocji, nawiązywaniu relacji, uczeniu się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm, wbrew temu co myśli wiele osób, nie jest chorobą. Jest to zaburzenie rozwoju, które towarzyszy danej osobie przez całe życie. Dzięki wczesnemu rozpoznaniu i odpowiednim działaniom terapeutycznym można poprawić funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu.

Osoby z autyzmem odbierają świat inaczej niż my. Ich zmysły są albo nadwrażliwe, albo niedostatecznie uwrażliwione. Dlatego próbują poradzić sobie z otaczającą rzeczywistością dostosowując ją do swoich zmysłów. Próbują porządkować rzeczywistość i panujący wokół nich chaos. Często fascynują się detalami, których inni nie dostrzegają. Osoby z autyzmem czasem tak koncentrują się na wykonywanych przez siebie czynnościach, że wydają się pozostawać obojętne na próby nawiązania z nimi kontaktu.. Emocje, zarówno pozytywne jak i negatywne pobudzają osoby z autyzmem do wykonywania powtarzalnych, schematycznych ruchów. Często pojawiają się echolalia czyli powtarzanie wybranych dźwięków lub słów.

Autyzm powoduje wprowadzanie zmysłów w błędy. Autystycy widzą, słyszą i odbierają świat inaczej niż my i nie jest to ani lepszy ani gorszy sposób postrzegania świata. Jest po prostu inny, a takie osoby zasługują na naszą uwagę i wrażliwość.

Wśród dzieci ze spektrum autyzmu niejednokrotnie znajdują się takie, które wykazują szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach – muzyce, sztuce, matematyce, myśleniu przestrzennym, obliczeniach kalendarzowych.

Świadomość społeczeństwa na temat autyzmu jest coraz większa dzięki organizowanym  różnego rodzaju akcjom wspierającym osoby z tym zaburzeniem. Niektóre z nich to „Polska na niebiesko” czy „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku”.

Pamiętajmy – autyzm to nie choroba. Autyzm to odmienna ścieżka rozwojowa. Autystycy mają empatię, emocje i potrafią pięknie się przyjaźnić i kochać. Nie gorzej, nie inaczej – tylko różnorodnie.  

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content