NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE HULAJNÓG ELEKTRYCZNYCH

Zainteresowanie hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami osobistego transportu stale rośnie. Nie dziwi więc konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, które uporządkują sposób korzystania z nich. Hulajnogi elektryczne, rolki, wrotki i deskorolki zostały objęte nowymi przepisami, które obowiązują od dnia dzisiejszego. Zmienione prawo dotyczy również mandatów i zakazu jazdy po alkoholu. A czego powinni spodziewać się kierowcy samochodów?


Nowe przepisy ruchu drogowego regulują zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagające ruch (np. rolki, wrotki, deskorolki). Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że ustawa wprowadza pierwszeństwo pieszego w stosunku do kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) poruszającego się po części infrastruktury przeznaczonej dla ruchu pieszych. Kierujący tymi pojazdami będą zobowiązani do ustępowania pierwszeństwa pieszym i nieutrudniania im ruchu.

Hulajnoga elektryczna, to pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące – monocykl, seegway).

Kierujący hulajnogą elektryczną jest odtąd obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h. Ma również obowiązek korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. W przypadku, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h.

Kierujący może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, ale musi zachowywać się według następujących zasad. Jakich? Musi jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa oraz nie utrudniać ruchu pieszemu.

Do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Mogą z niej korzystać jedynie w strefie zamieszkania i to pod okiem dorosłego.

Czego nie wolno na hulajnodze? Nowe przepisy zabraniają:  kierowania hulajnogą w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu; przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów; przejeżdżania przez przejście dla pieszych; ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów; przyczepiania się do innych pojazdów.

Ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi). W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków: hulajnoga elektryczna będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni; równolegle do krawędzi chodnika; szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest wystarczająca, by nie utrudniać ruchu pieszym.

W nowelizacji wskazano też wysokość opłat za usunięcie z drogi hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. Pojazdy te mogą zostać usunięte z drogi na koszt właściciela. Może się tak stać m.in. w przypadku pozostawienia urządzenia w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski).

Prawo przewiduje kary za poruszanie się przez kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.
Mandat 200 zł – za korzystanie podczas jazdy z telefonu (słuchawka lub mikrofon trzymane w ręku). Przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł. Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł. Natomiast za przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych przewidziano karę w wysokości 100 zł.

 

 

 

 

 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content