OTWARCIE PARKU ALEKSANDRA ŁADOSIA

Wyczekiwane przez lokalną społeczność oficjalne otwarcie nowo zrewitalizowanego parku przy stawie Traczewskim w Głogowie Małopolskim nastąpiło 24 marca 2022 roku, w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Ta data niewątpliwie wpisze się w karty historii naszego miasta.


Rewitalizacja parku w Głogowie Małopolskim trwała rok a jej inicjatorem był burmistrz Paweł Baj. Całość inwestycji wyniosła  3 854 166, 49 zł z czego kwota 2 307 539 zł stanowi dofinansowanie przez marszałka w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020” oraz dzięki stowarzyszeniu „Rzeszowski Obszar Funkcjonalny”.  Wkład własny gminy wyniósł 1 546 627,49 zł.

Wykonano między innymi nowe alejki, oświetlenie, ławki oraz wiaty a także plac zabaw dla dzieci. Można skorzystać również z wypożyczalni sprzętu wodnego, ścianki wspinaczkowej i boiska do siatkówki plażowej. W parku umieszczono także tablice informacyjne opowiadające o polskim dyplomacie Aleksandrze Ładosiu, którego ojciec pochodził z Głogowa Małopolskiego.

Aleksander Ładoś w czasie II wojny światowej zorganizował grupę konspiratorów ratujących Żydów. W latach 1940-1945 podczas trwania II wojny światowej sprawował funkcję posła polskiego w Bernie, w neutralnej wówczas Szwajcarii. Za jego zgodą i pod jego pieczą powstała tak zwana grupa Ładosia. Jej członkowie zajmowali się wystawianiem nielegalnych paszportów od 1941 roku i kontynuowali swoją działalność do zakończenia holokaustu. Była to jedna z największych akcji przeciwdziałania zagładzie Żydów w historii dyplomacji nie tylko polskiej, ale również światowej. Szacuje się, że wystawiono ok. 10 000 paszportów dla osób uciekających przed niemiecką okupacją.

– Dokonania życiowe Aleksandra Ładosia były tak ogrom

ne, że należało je upamiętnić. Cieszę się, że udało nam się pozyskać środki na rewitalizację tego miejsca, które dawno temu było parkiem – podkreślał Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego.

– Głogów dołącza w ten sposób do miejsc pamięci na Podkarpaciu o Polakach, którzy nieśli pomoc podczas II wojny światowej. I to jest ważna sprawa, abyśmy pokazywali wiedzę o tych wszystkich miejscach i ludziach, którzy taką działalność prowadzili – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Patronem uroczystości w Głogowie Młp. był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Ponieważ w tym dniu uczestniczył w szczycie NATO w Brukseli reprezentowała go Anna Maria Anders – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Republice Włoskiej i Republice San Marino. Prezydent przekazał list gratulacyjny, w którym wyraził wyrazy uznania i wdzięczności dla władz samorządowych Głogowa Małopolskiego, za przypomnienie zaangażowania polskich dyplomatów oraz ich współpracowników, którzy przyczynili się do ocalenia blisko dziesięciu tysięcy ludzkich istnień.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Górny senior Diecezji Rzeszowskiej , który poświęcił pamiątkowy obelisk oraz mural, Wicewojewoda Podkarpacia – Radosław Wiatr, Monika Maniewska – kierownik Zespołu Pozyskiwania Archiwów Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego w Warszawie, reprezentująca Międzynarodowy Komitet Grupy Ładosia, Dariusz Iwaneczko – dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, członkowie rodziny Ładoś z samego Głogowa Małopolskiego oraz całej Polski, samorządowcy, radni, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, służby mundurowe, mieszkańcy.

Listy gratulacyjne przekazali również: Ambasador Izraela – Yacov Livne, Międzynarodowy Komitet Grupy Ładosia, Wojewoda Podkarpacki – Ewa Leniart, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie – płk Mariusz Stopa.

Wartę honorową przy obelisku sprawowali: Samodzielny Pluton Związku Strze

leckiego „Strzelec” ze Szkoły Podstawowej w Głogowie Młp. oraz poczet sztandarowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Młp. Oprawę artystyczną zapewnili nauczyciele z Niepublicznej Szkoły Muzycznej I-go Stopnia w Głogowie Małopolskim.

Kolejna część uroczystości odbyła się w głogowskim Centrum Przesiadkowym, gdzie odsłonięto pamiątkowy mural pt. „Szansa” przedstawiający Grupę Aleksandra Ładosia. Wykonawcą muralu jest artystka w Krakowa – Swietłana Ulka.

Po wydarzeniach w Głogowie Małopolskim dalsze obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod okupacją niemiecką odbyły się w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem rodziny Ulmów w Sadzie Pamięci. Po wystąpieniach kolejnym punktem programu było odsłonięcie tabliczek na Ścianie Pamięci poświęconych członkom Grupy Ładosia, którego dokonali przedstawiciele rodziny Ładoś.

Ostatnim elementem obchodów był koncert w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie poświęcony polskim Sprawiedliwym wśród Narodów Świata – Festiwal Psalmów Dawidowych: Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych – Psalmy Pokoju i Pojednania.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content