PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski, obejmujący działki ewidencyjne podane poniżej, położone w Głogowie Małopolskim, obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00084644/4:

– kompleks nr IV: 1012/23 o pow. 1,3883 ha, 936/15 o pow. 0,0885 ha, 1013/7 o pow. 1,3958 ha, 936/13 o pow. 0,0040 ha, 1012/27 o pow. 0,0009 ha

– kompleks nr V: 1012/22 o pow. 1,7024 ha,

– kompleks nr VI: 1012/21 o pow. 2,4474 ha.

Ustala się cenę wywoławczą kompleksów nieruchomości w wysokości:

– kompleks nr IV: 3.894.984,00 zł netto + 23% VAT (895.846,32 zł), łącznie 4.790.830,32 zł brutto,

– kompleks nr V: 2.304.369,00 zł netto + 23%VAT (530.004,87 zł), łącznie 2.834.373,87 zł brutto,

– kompleks nr VI:  3.312.801,00 zł netto + 23% VAT (761.944,23 zł), łącznie 4.074.745,23 zł brutto.

Powyższe nieruchomości objęte są aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno – usługowo – magazynowo – składowej.

Termin poprzedniego przetargu: 23 września 2021r., 26 maja 2022r.

Przetarg na sprzedaż kompleksów nieruchomości odbędzie się w dniu 22 września 2022r. o godz. 1100 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S . Wyszyńskiego 12, sala widowiskowa.

W przetargu mogą brać osoby, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj.

– kompleks nr IV: 479.083,04 zł brutto,

– kompleks nr V: 283.437,39 zł brutto,

– kompleks nr VI: 407.474,53 zł brutto,

do dnia 15 września 2022r.. – w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej gminy www.glogow-mlp.pl, w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim i na tablicach ogłoszeń obrębu Rogoźnica.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głogowie Małopolskim, Rynek 1, w pokoju nr 11, lub pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 – w godz. od 800 do 1500.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content