PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

czwarty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogów Małopolski, obejmujący działki ewidencyjne podane poniżej, położone w Głogowie Małopolskim, obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00084644/4:

– kompleks nr I: 1012/34 o pow. 0,8474ha, 1012/35 o pow. 0,0069 ha, 1012/36 o pow. 0,8644 ha,

– kompleks nr II: 1013/12 o pow. 1,1712 ha, 936/14 o pow.0,0275 ha, 1012/28 o pow. 0,0377 ha, 1012/24 o pow. 0,0228 ha,

– kompleks nr VII: 1013/10 o pow. 2,4432 ha, 936/17 o pow. 0,0307 ha, 1012/33 o pow. 0,0240 ha,

– kompleks nr VIII: 1012/26 o pow. 2,1796 ha.

Ustala się cenę wywoławczą kompleksów nieruchomości w wysokości:

– kompleks nr I: 2.326.433,00 zł netto + 23% VAT (535.079,59 zł), łącznie 2.861.512,59 zł brutto,

– kompleks nr II: 1.704.453,00 zł netto + 23%VAT (392.024,19 zł), łącznie 2.096.477,19 zł brutto,

– kompleks nr VII: 1.690.579,00 zł netto +23%VAT (388.833,17 zł), łącznie 2.079.412,17 zł brutto,

– kompleks nr VIII: 1.475.153,50 zł netto + 23% (339.285,31 zł), łącznie 1.814.438,81 zł brutto.

Powyższe nieruchomości objęte są aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno – usługowo – magazynowo – składowej.

Termin poprzedniego przetargu: 6 maja 2021r., 23 września 2021r., 26 maja 2022r.

Przetarg na sprzedaż kompleksów nieruchomości odbędzie się w dniu 22 września 2022r. o godz. 900 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S . Wyszyńskiego 12, sala widowiskowa.

W przetargu mogą brać osoby, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj.

– kompleks nr I: 286.151,26 zł brutto,

– kompleks nr II: 209.647,72 zł brutto,

– kompleks nr VII: 207.941,22 zł brutto,

– kompleks nr VIII: 181.443,89 zł brutto,

do dnia 15 września 2022r.. – w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej gminy www.glogow-mlp.pl, w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.glogow-mlp.pl oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim i na tablicach ogłoszeń obrębu Rogoźnica.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głogowie Małopolskim, Rynek 1, w pokoju nr 11, lub pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 – w godz. od 800 do 1500.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content