PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

Siódmy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski, położonej w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00084644/4.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi Księgę Wieczystą nr RZ1Z/00084644/4, z zastrzeżeniem, iż przedmiotem sprzedaży są następujące kompleksy działek wchodzące w skład tej nieruchomości:

– kompleks nr VII: 1013/10 o pow. 2,4432 ha, 936/17 o pow. 0,0307 ha, 1012/33 o pow. 0,0240 ha,

– kompleks nr VIII: 1012/26 o pow. 2,1796 ha.

Nieruchomości objęte są aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Rogoźnica, uchwalonym uchwałą nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Rogoźnica.

Termin poprzedniego przetargu: 6 maja 2021 r., 23 września 2021 r., 26 maja 2022 r., 22 września 2022 r., 4 maj 2023 r., 8 sierpnia 2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

– kompleks nr VII: 1.690.579,00 zł netto +23%VAT (388.833,17 zł), łącznie 2.079.412,17 zł brutto,

– kompleks nr VIII: 1.475.153,50 zł netto + 23% (339.285,31 zł), łącznie 1.814.438,81 zł brutto.

Cel sprzedaży nieruchomości – zagospodarowanie nieruchomości przez nabywcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej poprzez nadanie jej funkcji gospodarczych polegających na zrealizowaniu na niej inwestycji w postaci zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów lub magazynów.

Termin zagospodarowania nieruchomości – do dnia 08.12.2026 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 900 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S. Wyszyńskiego 12, sala widowiskowa.

W przetargu mogą brać osoby, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj.

– kompleks nr VII: 207.941,22 zł brutto,

– kompleks nr VIII: 181.443,88 zł brutto,

do dnia 17 listopada 2023 r. – w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie Małopolskim, Rynek 1, w pokoju nr 11, lub pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 – w godz. od 800 do 1500.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content