PRZETARG

Burmistrz Głogowa Małopolskiego

OGŁASZA

szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Głogów Małopolski, położonej w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00084644/4.

Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości położonej w Głogowie Małopolskim obręb Rogoźnica gmina Głogów Małopolski, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00084644/4, z zastrzeżeniem, iż przedmiotem sprzedaży są następujące kompleksy działek wchodzące w skład tej nieruchomości:

  • kompleks nr V: działka nr 1012/22 o pow. 1,7024 ha,
  • kompleks nr VI: działka nr 1012/21 o pow. 2,4474 ha.

Nieruchomości objęte są aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Rogoźnica, uchwalonym uchwałą nr XXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2007 terenu zabudowy produkcyjno-usługowo-magazynowo-składowej w miejscowości Rogoźnica.

Termin poprzedniego przetargu: 23 wrzesień 2021 r., 26 maja 2022 r., 22 wrzesień 2022 r., 4 maj 2023 r., 8 sierpnia 2023 r.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
  • kompleks nr V: 1.728.276,75 zł netto + 23%VAT (397.503.65 zł), łącznie 2.125.780,40 zł brutto;
  • kompleks nr VI: 2.484.600,75 zł netto + 23% VAT (571.458,17 zł), łącznie 3.056.058,92 zł brutto.

Cel sprzedaży nieruchomości – zagospodarowanie nieruchomości przez nabywcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej poprzez nadanie jej funkcji gospodarczych polegających na zrealizowaniu na niej inwestycji w postaci zabudowy produkcyjnej, usługowej, składów lub magazynów.

Termin zagospodarowania nieruchomości – do dnia 08.12.2026 r.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 23 listopada 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Miejsko Gminnego Domu Kultury w Głogowie Małopolskim, ul. kard. S. Wyszyńskiego 12, sala widowiskowa.

W przetargu mogą brać osoby, które wniosą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej brutto, tj.

– kompleks nr V: 212.578,04 zł brutto,

– kompleks nr VI: 305.605,89 zł brutto,

do dnia 17 listopada 2023 r. – w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Głogowie Małopolskim prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Głogowie Młp. nr 96 9159 0000 2001 0000 0114 0005.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głogowie Małopolskim, Rynek 1, w pokoju nr 11, lub pod nr telefonu (0-17) 789-70-33 – w godz. od 800 do 1500.

Burmistrz Głogowa Małopolskiego
mgr Paweł Baj

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content