RUSZA NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU „GŁOGOWSKA WODA”

Z dniem 19 lutego rozpocznie się nabór wniosków w sprawie uzyskania dotacji celowej na zakup i montaż zbiorników naziemnych na wodę deszczową o łącznej pojemności nie większej niż 2 000 litrów (2 m3). Program „Głogowska Woda” działa na terenie Gminy Głogów Małopolski, a jego celem jest utrzymanie zasobów wód gruntowych poprzez zwiększenie naturalnej retencji i wspiera działania służące ochronie zasobów wodnych.


Zachęcam mieszkańców miasta i gminy do składania wniosków dotacyjnych i udziału w naszym gminnym programie „Głogowska woda”. Program jest proekologiczny, służy oszczędzaniu wody z sieci i wykorzystywaniu deszczówki dla celów gospodarczych np. do podlewania trawników w miesiącach letnich. Warto dbać o środowisko naturalne i jednocześnie oszczędzać własne pieniądze –mówi Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Warunkiem uzyskania dotacji jest złożenie wniosku przez właściciela nieruchomości o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania w terminie do końca I kwartału 2024 roku, do Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. Wzór wniosku oraz niezbędne załączniki dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 8.). Po złożeniu wniosku i jego weryfikacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o miejscu i terminie zawarcia umowy na dotację. Jej wysokość może pokryć do 80% kosztów brutto realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu zbiornika/ów, lecz nie więcej niż 800 zł na nieruchomość. Odpowiednia kwota wypłacona zostanie na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wymogiem formalnym jest potwierdzenie zakupu zbiornika/ów wraz z elementami związanymi z jego/ich obsługą za pomocą faktury VAT.

Zbiornik musi być podłączony do rury spustowej systemem odprowadzenia wody deszczowej budynku mieszkalnego wraz z elementami związanymi z obsługą, które wchodzą w jego skład – wyjaśnia kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Grzegorz Drozdowski.

Dotacja powinna być rozliczona do dnia 30.09.2024 r. W ramach weryfikacji przewiduje się kontrole w terenie, które zweryfikują czy zbiorniki wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem przewidzianym w programie. Dotacja celowa może być udzielana dla danej nieruchomości tylko raz w okresie obowiązywania powyższego programu. Nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel z innych bezzwrotnych źródeł – obowiązuje zakaz podwójnego finansowania.

Szczegółowe informacje na temat programu „Głogowska Woda” oraz pliki do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogów Małopolski.

 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content