UCZCZONO PAMIĘĆ ZAMORDOWANYCH FUNKCJONARIUSZY

1 grudnia 2021 roku przy Komisariacie Policji w Głogowie Małopolskim odbyły się uroczystości związane z odsłonięciem tablicy upamiętniającej 7 funkcjonariuszy Policji Państwowej II Rzeczpospolitej, pochodzących z ziemi głogowskiej, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.


Posterunkowy Jan Brydak, posterunkowy Andrzej Czyż, posterunkowy Marcin Frącz, przodownik Stanisław Heine, starszy posterunkowy Franciszek Kott, starszy posterunkowy Andrzej Kryda oraz starszy posterunkowy Ludwik Osiniak – wiosną 1940 roku zostali zamordowani przez NKWD w Kalininie. Ciała bohaterów spoczywają na policyjnej nekropoli w Miednoje.

Oficjalne odsłonięcie tablicy nastąpiło przed Komisariatem Policji w Głogowie Małopolskim z udziałem asysty honorowej i pocztów sztandarowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogowie Małopolskim oraz Samodzielnego Plutonu Strzelców „Strzelec”, działającego przy Szkole Podstawowej w Głogowie Małopolskim.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz wojewódzkich, służb mundurowych, jednostek organizacyjnych gminy i społeczności lokalnej. Wśród gości znaleźli się m. in.: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania, burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, Komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim podinspektor Waldemar Jędrzejewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, Przewodniczący Stowarzyszenia Rodziny Policyjnej 1939 Oddział w Rzeszowie Adam Matuszek, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie Piotr Szopa oraz szef Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Tomasz Kozak.

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: p. Stanisława Żeglicka, siostrzenica Ludwika Osiniaka – jednego z zamordowanych funkcjonariuszy, burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj oraz komendant Miejski Policji w Rzeszowie inspektor Bogusław Kania.  Tablicę poświęcił ks. Marek Buchman, Duszpasterz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Po oficjalnych przemówieniach odbył się Apel Poległych odczytany przez asp. szt. Krystiana Mazura, salwa honorowa oraz złożenie okolicznościowych wieńców przez delegacje.

W dalszej części uroczystości, która odbyła się w MGDK w Głogowie Młp. wręczono odznaczenia policyjne. Wśród wyróżnionych znaleźli się: burmistrz Paweł Baj, sekretarz gminy Remigiusz Wzorek oraz komendant Komisariatu Policji w Głogowie Młp. – podinsp. Waldemar Jędrzejewski zostali odznaczeni medalami za zasługi dla ZW NSZZP w Rzeszowie z okazji 30 rocznicy powstania związku.

Z kolei medalem im. Krzysztofa Głowy za zasługi dla Miasta i Gminy Głogów Małopolski burmistrz odznaczył Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie – insp. Dariusza Matusiaka. Odznaczenie to, jest formą podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wsparcie w realizacji działań policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Po wygłoszeniu referatów, odbył się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Głogowie Małopolskim. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć wystawę tematyczą przygotowaną przez głogowską bibliotekę.

Mimo wspólnego pochodzenia, funkcjonariusze, których dziś upamiętniamy służyli w różnych rejonach Rzeczypospolitej. Przyszło im się spotkać dopiero w piwnicach NKWD, gdzie zostali zamordowani za swoją służbę Narodowi Polskiemu – powiedział podczas wczorajszej uroczystości burmistrz Paweł Baj. – Uroczystości mające na celu upamiętnienie ofiar zbrodni wojennych organizowane są przede wszystkim dla młodszych pokoleń, by tę pamięć im przekazać – dodał burmistrz.

Niech stawiane pomniki i wmurowane tablice przywracają pamięć o Polakach, których szczątki spoczywają w Katyniu, Miednoje, Charkowie, w podkijowskiej Bykowni i w innych, znanych i nieznanych dotąd miejscach. Przywracają pamięć o wymordowanych funkcjonariuszach Policji Państwowej związanych na różnych etapach życia z ziemią głogowską. Oddają hołd tym, którzy stracili życie, ich rodzinom i krewnym oraz tym, którzy wiele wysiłku włożyli w dochodzenie do prawdy – wypełniając tym samym znamienne słowa „Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary” – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas wczorajszej uroczystości.

Szacuje się, że blisko 10 tysięcy policjantów straciło życie na nieludzkiej ziemi, z czego 6 tysięcy zamordowano w Kalininie, w piwnicach NKWD. Wśród zamordowanych policjantów było 7 funkcjonariuszy pochodzących z Głogowa Małopolskiego i okolic. Ich służba powinna być inspiracją do działań, które podejmujemy dziś – powiedział Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, insp. Dariusz Matusiak.

– Uroczystość, w której uczestniczymy odbywa się w wyjątkowym czasie, kiedy służba mundurowych jest szczególnie ważna – podkreślił Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz. Odczytał on również uchwałę Sejmiku, w którym wyrażono wdzięczność, solidarność i wyrazy uznania dla tych, którzy realizując swoje patriotyczne powołanie stoją na straży suwerenności i bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

Inicjatorem upamiętnienia zamordowanych policjantów Policji Państwowej był komendant Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim podinsp. Waldemar Jędrzejewski. Tablicę ufundował burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj. 4 kwietnia 2020 r. wmurowano ją w ścianę komisariatu. Jednak z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, odbyło się to bez uroczystości.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content