UKAZAŁA SIĘ KSIĄŻKA O SĄDOWNICTWIE WOJSKOWYM

Płk dr inż. Mariusz Stopa, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, a na co dzień mieszkaniec Głogowa Małopolskiego opublikował niedawno książkę pt. „Polskie sądownictwo wojskowe w garnizonie Rzeszów w latach 1944-1956”.

Autor jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, pełnił obowiązki na wielu stanowiskach w Wojsku Polskim w pionie szkolenia i logistyki. Za liczne osiągnięcia odznaczony wieloma orderami przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zasłużył się również nauce wdrażając kilka wniosków racjonalizatorskich. Książka, która właśnie się ukazała jest dziełem związanym z kilkuletnią pracą dotyczącą dysertacji doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dotyczy ważnego problemu historii sądownictwa wojskowego w okresie, kiedy stało się one aparatem represji wykorzystywanym przez władzę komunistyczną. Sam autor, pisząc o wymiarze sprawiedliwości z czasów stalinizmu, ujmuje jego nazwę w cudzysłowie, bo w rzeczywistości nie miał on nic wspólnego ze sprawiedliwością. Służył on do stosowania terroru i zwalczania wszystkich przeciwników dyktatury komunistycznej, szczególnie dawnych żołnierzy Armii Krajowej, działaczy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, czy tzw. Żołnierzy Wyklętych. Obca światopoglądowo i etnicznie władza – pisze autor we wstępie – wtłoczyła ich w karby masowego posłuszeństwa nowej obcej ideologii, w której poranny strzał w tył głowy albo szubienica przesądzają o oczywistej porażce prawa naturalnego z bezlitosnym prawem silniejszego.

Promotorem dysertacji jest ks. prof. Józef Mandziuk, który rozumiejąc skalę trudności problematyki ostrzegał początkowo swojego seminarzystę, że może mieć wiele trudności w zdobyciu materiałów źródłowych, a przede wszystkim z dotarciem do świadków tych wydarzeń. Jednak dzięki kwerendom przeprowadzonym w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej w kilku polskich miastach i w innych archiwach zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz dotarciu do bardzo bogatej literatury, udało mu się rzetelnie przedstawić wybrane zagadnienie. Niestety, jest to ponury rozdział w polskiej historii, szacuje się, że w latach 1944-1956 sądy wojskowe i powszechne wydały ponad 8000 wyroków śmierci, a ofiarami byli więźniowie polityczni, zasłużeni dla ojczyzny patrioci. Ponadto w więzieniach zmarło lub bez wyroku zostało zamordowanych kolejne 21000 osób. Liczby te świadczą o zbrodniczym charakterze reżimu komunistycznego.

Jeden z recenzentów pracy, prof. Wiesław Jan Wysocki, odniósł się do niej w sposób następujący: Komuniści, którzy przejęli władzę w Polsce i uczynili zeń państwo partyjne na wzór Sowietów, oparli się na rozbudowanym aparacie przemocy i represji, instrumentalizując instytucje władzy, w tym również wymiar sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem jego pionu wojskowego. […] W konsekwencji przyjęcia przez powojenną Polskę sowieckiej doktryny prawnej nie uznawano zasady podziału władz, a w związku z tym zasady niezawisłości sędziów. Dodatkowo prof. Wysocki konstatuje, że praca jest napisana przez autora z dużą znajomością tematu, kompetencją i fachowością prawną oraz historyczną. Drugim recenzentem jest dr hab. Andrzej Olejko, który wprost stwierdził, że dysertacja powinna być wydana drukiem. Tak też się stało. Książka dostępna jest w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej im. Rudolfa Menerki w Głogowie Małopolskim.

Robert Borkowski

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content