WSPARCIE DLA DZIECI UZALEŻNIONYCH OD INTERNETU

W lipcu bieżącego roku rozpocznie się pilotaż, którego zadaniem będzie przetestowanie nowego modelu opieki nad pacjentami nałogowo używającymi nowych technologii. Jest on odpowiedzią na zagrożenia, jakie wynikają z częstego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych – tym bardziej, że problem ten pogłębił się w związku z pandemią.


Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zakłada, że pilotaż potrwa od 1 lipca br. do 30 czerwca 2023 r. Resort zdrowia podkreśla, że w czasie pandemii, m.in. z powodu konieczności nauki w trybie zdalnym, ograniczeń dotyczących spotykania się czy alternatywnych do mediów cyfrowych form spędzania wolnego czasu, problem cyfrowych uzależnień się pogłębił.  

Jak wynika z badań, więcej czasu na oglądanie filmów i seriali poświęcał prawie co drugi uczeń (47 %), zaś na granie w gry cyfrowe lub uprawianie e-sportu indywidualnie – prawie co trzeci (28 %), zespołowo natomiast co piąty (19 %).

Tymczasem w naszym kraju nadal nie ma poradni leczących pacjentów nałogowo używających nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin. W związku z tym pracowano dla nich nowe rozwiązania, które mają być sprawdzane w pilotażu. W zakres oferowanych w jego ramach świadczeń włączono zarówno pomoc psychiatryczną, jak i leczenie uzależnień, a skorzystać z nich będą mogły dzieci przed rozpoczęciem realizacji obowiązku szkolnego, chodzące do szkoły, a także młodzież kształcąca się w szkołach ponadpodstawowych. Pacjenci powinni posiadać rozpoznanie „innego zaburzenia nawyków i popędów”, zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD. Niektórzy specjaliści używają określenia „Problematyczne używanie Internetu” (PUI). Co prawda nie zostało ono jeszcze jednoznacznie zdefiniowane ani ujęte w oficjalnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych, jednak naukowcy wskazali już wiele symptomów PUI, takich jak: utrata kontroli nad czasem spędzanym w sieci, doświadczenie uczucia przygnębienia, niepokoju oraz rozdrażnienia w momencie ograniczenia dostępu do Internetu, narastające problemy społeczne czy przykre stany emocjonalne.

Pilotaż będzie można realizować również z wykorzystaniem systemów informatycznych. Resort tłumaczy to stanem pandemii i możliwością objęcia pacjenta kwarantanną czy izolacją. Jednocześnie jednak sposób udzielania świadczeń musi być dopasowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Stąd decyzję o zastosowaniu środków telekomunikacyjnych osoba prowadząca terapię będzie mogła podjąć, biorąc pod uwagę stan zdrowia pacjenta, obowiązujące zalecenia oraz sytuację epidemiczną.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content