Czytaj „RZESZOW.PL”


RZESZÓW I GŁOGÓW MŁP. OFICJALNIE DOGADANI.
CZEGO DOTYCZY TO POROZUMIENIE ?

Marek Bajdak pełniący funkcję prezydenta Rzeszowa i Paweł Baj burmistrz Głogowa Małopolskiego, w piątek 14 maja podpisali ważny dokument. Akt ten dotyczy rozliczeń majątkowych wynikających z poszerzenia Rzeszowa o tereny z gminy Głogów Młp. Podpisane porozumienia finalizują ustalenia, jakie zapadły podczas rozmów prowadzonych między dwoma samorządami na początku kwietnia br.

Ustalenia regulują między innymi kwestie dotyczące gruntów, budynków szkoły, hali sportowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

– Miasto poszerzając się musi podejmować dialog z samorządem, od którego tereny przejmuje. To warunek konieczny do dalszej, dobrej współpracy – powiedział podczas piątkowego spotkania prezydent Marek Bajdak.

– Cieszę się, że mogliśmy sfinalizować te sprawy majątkowe w tak konstruktywnym dialogu, bo w takich sytuacjach potrzebne są rozmowy i ustalenia – podkreślił natomiast Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Sieci kanalizacyjne i wodociągowe na terenie Pogwizdowa i Miłocina

Pierwsze podpisane porozumienie dotyczy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Pogwizdowa Nowego i Miłocina, która przejdzie na własność rzeszowskiego MPWiK. Porozumienie podpisali ze strony Rzeszowa: Marek Bajdak – pełniący obowiązki prezydenta miasta oraz Marek Ustrobiński – prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji , a ze strony Głogowa Młp. burmistrz Paweł Baj i Andrzej Sawicki, prezes EKOGŁOG.

Zgodnie z porozumieniem Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji odkupi od gminy Głogów Małopolski sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz niezbędną infrastrukturę towarzyszącą, które znajdują się na terenie osiedli Miłocin i Podgwizdów Nowy. To jest blisko 24,5 kilometra sieci kanalizacyjnej oraz prawie 18 kilometrów sieci wodociągowej. Za przejęte wodociągi i kanalizację wraz z infrastrukturą MPWiK zapłaci około 430 tysięcy złotych.

Wszystkie urządzenia mają być przekazane spółce do 31 maja tego roku, co oznacza, że już od 1 czerwca rzeszowski MPWiK stanie się ich właścicielem i formalnie będzie obsługiwał mieszkańców Pogwizdowa Nowego i Miłocina. Jednak do czasu połączenia przejętych przez MPWiK sieci wodociągowych z gminy Głogów Małopolski z miejskim systemem wodociągowym, wodę mieszkańcom będzie dostarczała spółka EKOGŁOG, a MPWiK będzie za to płacił.

– Ustaliliśmy, że takie rozwiązanie potrwa najdalej do 31 grudnia 2021. Możliwe, że uda nam się nawet szybciej połączyć te sieci. Jeżeli chodzi o infrastrukturę kanalizacyjną, to również trzeba ją spiąć z miejską. Planujemy to zrobić najpóźniej do czerwca przyszłego roku. A do tego czasu ścieki będzie również odbierała od mieszkańców głogowska spółka. Za obie te usługi, w tym czasie będziemy płacić – wyjaśnił prezes MPWiK Marek Ustrobiński.

Oba samorządy ustaliły także wszystkie szczegóły dotyczące swobodnego dostępu służb MPWiK do infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, tak aby móc wykonywać niezbędne prace związane z obsługą instalacji oraz jej rozbudową.

Zaraz po zawarciu porozumienia, MPWiK przy udziale EKOGŁOG, przystąpi do odczytu wodomierzy mieszkańców osiedli Miłocin i Pogwizdów Nowy oraz rozpocznie montaż nowych. Zorganizuje także akcję przepisywania umów, które mieszkańcy dotychczas podpisywali ze spółką EKOGŁOG. Nowe umowy można będzie podpisywać w punktach, w których mieszkańcy załatwiali formalności po przyłączeniu obu sołectw do Rzeszowa. W Miłocinie – Dom Ludowy przy ulicy Myśliwskiej 26, a w Pogwizdowie Nowym – siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Pogwizdowskiej 85.

Szkoła i hala sportowa

Kolejne porozumienie finalizuje kwestie dotyczące szkoły oraz hali sportowej w Pogwizdowie Nowym. Gmina Głogów Młp. przekazuje oba te obiekty oraz działkę, na której one się znajdują, na rzecz miasta. W zamian, jak było to już ustalone i zaakceptowane przez radę miasta, samorząd Rzeszowa udzieli gminie Głogów Małopolski pomocy finansowej w wysokości 2,4 mln złotych, na spłatę zadłużenia związanego z budową hali sportowej. Rzeszów kupi także od Głogowa Młp., za 328 tys. wyposażenie szkoły. Chodzi o nowe rzeczy, niedawno nabyte przez gminę Głogów Młp., przede wszystkim sprzęt komputerowy. Natomiast za okres od stycznia do maja 2021 r., czyli czas do podpisania aktu notarialnego, miasto Rzeszów zapłaci gminie Głogów Młp. niewielki czynsz w ramach dzierżawy tego budynku. Oba obiekty (szkoła i hala sportowa) zostaną przekazane gminie Rzeszów aktem notarialnym do końca maja 2021 r.

Działki – Pogwizdów Nowy

Pełniący obowiązki prezydenta Marek Bajdak oraz burmistrz Głogowa Młp. Paweł Baj, podpisali również porozumienie dotyczące nieodpłatnego przekazania na rzecz Rzeszowa działek położonych w Pogwizdowie. Grunty te są własnością gminy Głogów Małopolski oraz znajdują się we władaniu gminy Głogów Młp. i użytkowaniu wieczystym.

Działki, których gmina Głogów Małopolski jest właścicielem, a jest to łącznie ponad 5 hektarów, zostały przekazane aktem notarialnym niezwłocznie po podpisaniu porozumienia. A te grunty, które są we władaniu gminy Głogów Młp. (łącznie 2,5 hektara), trafią do samorządu miasta Rzeszowa tuż po uregulowaniu prawa własności.

Sołectwo Pogwizdów Nowy zostało przyłączone do Rzeszowa w 2021 roku, a Miłocin dwa lata wcześniej, czyli w 2019 roku.

 


Gmina Głogów Młp. sprzedaje nowe atrakcyjne działki inwestycyjne.

Kolejne atrakcyjne tereny inwestycyjne zostały przygotowane do sprzedaży przez gminę Głogów Małopolski. Grunty położone są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4. Działki są uzbrojone, a w planach jest budowa w tym rejonie drogi wojewódzkiej.Gmina Głogów Małopolski od wielu już lat realizuje szereg inwestycji, których celem jest stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. 10 lat temu w Rogoźnicy utworzona została strefa ekonomiczna, na 40 hektarowej działce ulokowało się ponad 30 firm i zakładów pracy, które dzisiaj dają zatrudnienie kilku tysiącom osób. Rogoźnica stała się ważnym centrum ekonomicznym gminy. To tutaj zainwestowały zarówno małe – lokalne firmy, jak i te duże – światowe marki, takie jak np. Bosch.

Więcej na stronie: http://czytajrzeszow.pl/?id=16220&idd=7&poz=ml0

 


 

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content