Obowiązek złożenia deklaracji (CEEB)

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji, dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 30 czerwca 2022 r. Deklarację należy złożyć dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. w terminie do 30 czerwca 2022 r. oraz dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r. w terminie 14 dni od jego uruchomienia.


Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: przez Internet za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie internetowej: zone.gunb.gov.pl.
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp. w pokoju nr 2 Kancelaria Ogólna

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow oraz w Urzędzie Miejskim w Głogowie Młp., ul. Rynek 1 w referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 8.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content