„BEZPIECZNA DROGA” – KOLEJNY ETAP PROGRAMU

„Bezpieczna Droga” to gminny program mający na celu poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych korzystających z dróg gminnych. Od pięciu lat program ten realizowany jest pod nazwą „Gminny Program Asfaltowania Dróg”.


W ciągu minionych 5 lat, na obszarze całej gminy w ramach programu, wyasfaltowanych zostało ponad 5 km dróg gminnych na kwotę ponad 1,5 mln zł. W roku 2023 ogłoszony został nowy program pn. „Bezpieczna Droga”, który rozszerza zakres możliwych do realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem na trzy nowe obszary/zadania: montaż progów zwalniających, malowanie linii na drogach oraz doświetlanie przejść dla pieszych.

– Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych to jeden z moich priorytetów. Gmina nie oszczędza środków na ten cel, powstają nowe drogi, chodniki, nowe przejścia dla pieszych, nowe urządzenia przy drogach. Teraz czas na kolejne etapy związane z poprawą bezpieczeństwa na tych nowo wybudowanych drogach i chodnikach. Zachęcam do zapoznania się z zasadami programu i udziału w nim – powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego.

W roku 2023 ogłoszony został I etap gminnego program „Bezpieczna Droga”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, głównie poprzez zapobieganie przekraczaniu prędkości jazdy pojazdami mechanicznymi w terenach zabudowanych. Cel programu ma zostać osiągnięty poprzez montaż progów zwalniających na terenie Gminy Głogów Młp. w miejscach najbardziej niebezpiecznych. Program jest skierowany do Rad Osiedli i Rad Sołeckich, które to podmioty są uprawnione do zgłaszania najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg na swoim terenie. Program zakłada montaż 15 progów zwalniających na drogach gminnych w roku 2024.

W roku 2024 ogłoszony zostanie nabór do II etapu programu „Bezpieczna Droga”. Tym razem, celem programu będzie zgłaszanie niebezpiecznych odcinków dróg, na których będą malowane oznakowania poziome (linie na jezdni: ciągłe, przerywane, krawędzie boczne i inne). Program jest skierowany do Rad Osiedli i Rad Sołeckich, które to podmioty są uprawnione do zgłaszania najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg na swoim terenie. Program zakłada malowanie znaków poziomych na 15 odcinkach dróg i ulic gminnych w roku 2025.

W roku 2025 ogłoszony zostanie nabór do III etapu programu „Bezpieczna Droga”. Tym razem, celem programu będzie zgłaszanie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach gminnych, które zostaną doświetlone. Na 15 najbardziej niebezpiecznych przejściach dla pieszych zostanie zamontowane dodatkowe oświetlenie led, które oświetli nie tylko samo przejście przez jezdnię, ale również teren przyległy, tak aby pieszy oczekujący na wejście na jezdnię/przejście był widoczny. Program jest skierowany do Rad Osiedli i Rad Sołeckich, które to podmioty są uprawnione do zgłaszania najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych na swoim terenie. Program zakłada montaż 15 zestawów oświetleniowych w roku 2026.

Szczegóły pod poniższymi linkami:

Regulamin programu

Wniosek

Lista zakwalifikowanych projektów

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content