GDDKiA UNIEWAŻNIA PRZETARG

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie w swoim Zawiadomieniu z dnia 7 lutego 2024 r. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na 4 części, część 3: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK9 m. Głogów Małopolski”.


Powodem unieważnienia postępowania jest odrzucenie złożonej oferty z uwagi na błędy popełnione przy obliczaniu ceny.

W związku z zaistniałą sytuację, burmistrz zwrócił się z pismem do dyrektora GDDKiA O/Rz (podmiot odpowiedzialny za utrzymanie drogi krajowej 9) z zapytaniem czy przetarg zostanie powtórzony, a jeśli tak, kiedy to nastąpi.

Przypomnijmy, iż sprawa dotyczy budowy przejścia dla pieszych przez drogę krajową pomiędzy peronem kolejowym Głogów Młp. – Niwa, a osiedlem Niwa. Mimo wielokrotnych monitów gminy do instytucji odpowiedzialnych za realizację zadania, jak dotąd nie zostało ono zrealizowane.

 

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content