OBCHODY 80. ROCZNICY PACYFIKACJI WSI PRZEWROTNE

W dniu 13 maja 2023 roku odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem 80. Rocznicy pacyfikacji Przewrotnego. Obchody miały na celu przypomnienie o tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce podczas II wojny światowej oraz uhonorowanie ofiar trzykrotnej pacyfikacji wsi.


Rok 1943 zapisał tragiczną kartę w historii Przewrotnego. Jako jedyna wieś z gminy Głogów Małopolski została najbardziej dotknięta terrorem hitlerowskim. Podczas trzykrotnej pacyfikacji wsi tj. 1 grudnia 1942roku, 14 marca i 9 maja 1943 roku ludność padła ofiarą okrutnych zbrodni i krwawej zemsty za pomoc Żydom, bądź wspieranie tajnych organizacji walczących o wyzwolenie Polski. Choć upłynęło 80 lat od tych tragicznych dni, to pamięć o tamtych wydarzeniach jest nadal wspominana. Z kart historii płynie przesłanie, byśmy pozostali wierni wartościom, które ocaliły naszą Ojczyznę od unicestwienia. Musimy pamiętać o tych, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie.

Uroczyste obchody rozpoczęto Mszą Świętą w intencji ofiar pacyfikacji, którą odprawił ks. proboszcz Wojciech Dragan. Następna część uroczystości miała miejsce pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców. Po powitaniu uczestników uroczystości przez Dorotę Walczewską dyrektora Zespołu Szkół w Przewrotnem głos zabrali: Pan Radosław Wiatr – wicewojewoda podkarpacki, Pan Paweł Baj – Burmistrz Głogowa Małopolskiego, ks. Stanisław Kamiński – dziekan dekanatu głogowskiego oraz pan Stanisław Dworak. Odczytano również listy skierowane do organizatorów uroczystości oraz uczestników i mieszkańców przesłane przez: Pana Zbigniewa Chmielowca – Posła na Sejm RP, Pani Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego oraz Pana Piotra Brewczyńskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Głogów Młp.

Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło odczytanie przez Naczelnika OSP Tomasza Kaczora Apelu Poległych. Następnie obecne delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a uczennice zapaliły znicze pamięci. Odśpiewano również Hymn Polski. Uczestnicy uroczystości udali się do budynku szkoły w celu wysłuchania programu artystycznego pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”, który został przygotowały przez  Dorotę Walczewską i Barbarę Słotarską. Uroczystość stała się żywą lekcją historii przypominającą okrucieństwa, jakie niesie ze sobą wojna oraz przesłanie, że nie da się patrzeć w przyszłość bez prawdy o przeszłości i dlatego należy kształtować serca i umysły kolejnego pokolenia młodych Polaków tak, aby żyli z pełną świadomością powinności wobec własnego narodu, aby pamiętali kim są i skąd pochodzą. Uczestnicy obchodów wysłuchali montażu słowno – muzycznego w wykonaniu nauczycieli, uczniów, absolwentów oraz chóru parafialnego, który skłaniał do zadumy i refleksji oraz niósł przesłanie, aby nigdy więcej nie było wojny.

Dyrektor ZS w Przewrotnem

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content