NIE PAL ŚMIECI!

W związku z trwającym sezonem grzewczym, przypominamy o bezwzględnym zakazie spalania odpadów na terenie nieruchomości, a także w piecach centralnego ogrzewania.


Należy pamiętać, że spalanie śmieci jest czynem skrajnie nieodpowiedzialnym, powodującym emisję silnie trujących pyłów i gazów, które mocno zanieczyszczają środowisko oraz negatywnie wpływają na zdrowie człowieka. Ponadto spalanie niektórych odpadów może spowodować zatknie komina bądź zapalenie się przewodów kominowych, co bezpośrednio przekłada się na zagrożenie życia ludzkiego oraz mienia.

Utylizowanie odpadów w domowych piecach, zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) jest wykroczeniem i podlega karze aresztu lub grzywny, która może wynieść nawet do 5 000 zł!

Obecne przepisy prawne dokładnie regulują czego nie wolno spalać w gospodarstwach domowych. Są to:

– plastikowe pojemniki i butelki po napojach,

– zużyte opony i inne wyroby gumowe,

– papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,

– sztuczna skóra,

– przedmioty z tworzyw sztucznych,

– drewniane elementy pokryte lakierem,

– pozostałości farb i lakierów,

– opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach etc.,

– plastikowe torby z polietylenu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy – wszelkie przypadki spalania odpadów prosimy zgłaszać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Głogowie Młp. lub Straży Miejskiej.

Ważne telefony:

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – (17) 85 151 37 lub (17) 85 151 36,

Straż Miejska – 664 027 095 lub (17) 85 151 47.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Skip to content